continut-proiect-dtac-logo

Mg. Alexandru Turi

0744 110 984

alex.turi@arhirom.ro

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - D.T.A.D


I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale
Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

 • scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice.
 • descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic.
 • mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva.
 • fotografii color (format 9 x 12 cm) ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii.
 • descrierea lucrarilor care fac obiectul documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.

II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu

plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

2. Plan de situatie a imobilelor

Plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

 • parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism.
 • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta.
 • modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor.
 • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale.
 • plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.

Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamânt, plantatii etc., dupa caz.

3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor (radier si capac), si va fi redactat la scara 1:500.
in cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila (1:100 sau 1:50) care sa permita evidentierea spatiilor si a functunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

 • planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului.
 • principalele secţiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz.
 • toate fatadele.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II „Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 

Print Email

proiectare-timisoara-offcanvas