continut-proiect-dtac-logo

Mg. Alexandru Turi

0744 110 984

alex.turi@arhirom.ro

Documentatia tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor - D.T.O.E


Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E. este necesara in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.
Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum şi cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

  • descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor şi depozitelor de materiale.
  • asigurarea si procurarea de materiale şi echipamentet.
  • asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului.
  • precizari cu privire la accese si imprejmuiri.
  • precizari privind protectia muncii.

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzând amplasamentul investitiei şi toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia.
b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul secţiunii II „Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Print Email

proiectare-timisoara-offcanvas